ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ SOLOPRENEUR

Η SOLOPRENEUR επωφελείται από την άμεση συμμετοχή των Συνδεδεμένων Εταίρων.

Η συμμετοχή των συνδεδεμένων εταίρων έχει αποφασιστική σημασία για την αύξηση του αντικτύπου και της αξίας της πρότασης. Τα AP θα προσφέρονται ως ανταμοιβή για τη δέσμευσή τους και τη συμβολή τους, την προβολή τους μέσω όλων των δραστηριοτήτων του έργου (ιδίως στη διάδοση), την έγκαιρη πρόσβαση στα αποτελέσματα των έργων και την αναφορά στην πλατφόρμα OER

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


Patrick Burnet

Patrick Burnet I’m a Professional Coach certified in Personal Development and Neuroscience. For more than 10 years, I have been inspiring a great deal of people with my leitmotiv: “You are born to succeed”. This conviction was ...


DEKLAY


CGIT consulting


DSI CARAIBES


CCEM Outremer


JCE Martinique (Junior Chamber)

The Junior Chamber of Economics, also known as JCI, is an international organization of young people aged 18 to 40, which was created almost 100 years ago in the United States.The JCE Martinique has existed for 60 years. The action of ...


ADN Formation

ADN Formation is a training and education center, founded in 2000. ADN Formation offers learning sessions and graduation for working people, who want to enhance their professional cursus. ADN Formation organize with several french ...


BUSINESS Conseils

Business Conseils is a EURL with the mission of supporting the creation and development of all organizations for project leaders, professionals... whatever the sector of activity. Support helps them to better understand their project ...


Logistics & Business Assistance - LAE

LAE is a company specializing in consulting in business organization and management, particularly for very small businesses, representing the bulk of the local economic fabric. LAE's missions are articulated around the following ...


Mentor Day

Mentor Day is a non-profit, private and independent association, formed by volunteer entrepreneurs and collaborating public organizations that helps all entrepreneurs for free to successfully launch their business projects and create quality ...


Organization for Promotion of European Issues

Organisation for Promotion of European Issues is an NGO in Cyprus working in the field of Life Long Training. OPEI will promote the training content of Solopreneur to their existing network.


Pafos Chamber of Commerce and Industry

Pafos Chamber of Commerce and Industry continuously aims to enhance and local economy in Pafos Cyprus. They have a wide network of corporations and individuals and they continuously develop their network. Pafos chamber of Commerce will ...


TULIME

"Tulime, in Swahili "...let's grow!", is an Italian association of people who cooperate with other people in countries traditionally considered "developing". Convinced that the idea of development ...


ESSEI

ESSEI asbl (European Society for Social and Economic Integration) is a Brussels based NGO established in 2016 by a group of practitioners in the field of International Relations, European Affairs and Social Sciences. Its mission is to carry ...


EPIC

The European Platform for International Cohesion (EPIC) is an NGO that was established in Italy in early 2020 to build on the experience of its members coming from various social and educational backgrounds to promote the values of European ...


Visit Mývatn

Visit Mývatn (Mývatnsstofa) is your guide to Lake Mývatn and surroundings. We serve the companies surrounding the lake in both Skutustadahreppur and Þingeyjarsveit Municipalites to help them provide the best service for our guests ...


Servicio Canario de Empleo

Entre las iniciativas y servicios más destacados relacionadas con la creación de empresas y las medidas existentes para fomentar el autoempleo se encuentran las siguientes: • Programas y medidas orientados a promover el empleo autónomo ...


Gobierno de Canarias

Entre las iniciativas y servicios más destacados relacionadas con la creación de empresas y las medidas existentes para fomentar el autoempleo se encuentran las siguientes: • Programas y medidas orientados a promover el empleo autónomo ...


Tribeka Training Lab

Providing the best work experiences, training courses, workshops and seminars for students and adults, Tribeka is dedicated to bring value into every aspect of training and learning mobility. As partner of schools from all over Europe ...


Arrabal Aid

ARRABAL-AID is a social and non-profit organization. Our , FROM 1992, is to work for full employment and social integration of people, especially the most vulnerable, supporting them through measures and actions to impact on the social ...


Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga AÞ (Northeast Iceland Development Agency(NIDA))

Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga AÞ (Northeast Iceland Development Agency(NIDA)) is a nonprofit economic development agency jointly financed by the state through The Icelandic Regional Development Institute and the six municipalities ...


ASIT

The Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología (ASIT) / Association for the Service of Research and Technology is a private non-profit association which designs and manages projects related to technology development and ...