Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SOLOPRENEUR


RIVENSCO

Η εταιρεία Rivensco Consulting ltd ασχολείται με εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς της Κυριακής οικονομίας. Διοικείται ...


IDP SAS

IDP, with branch offices in Italy and in Brussels, was established in 1996 by partners working since 1991 in Brussels in the frame of EU policies and EU funding programmes. It relies on more than 20 year experience in the development, ...


Internet Web Solutions

Internet Web Solutions is a leading provider of information technology (IT) and engineering services based in Málaga. Its business plan has received the finalist award from the City of Madrid in the National Business Competition sponsored ...


IHF ASBL

IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, is a non profit organisation established in Brussels (Belgium) in 2003. The principal aim of IHF is to provide the community (including non profit and local authorities) ...


Radio ECCA

The Radio ECCA, Canarian Foundation is a non-profit organization with 53 years of experience and whose mission is to provide the best possible education to the greatest number of people with special attention to those who have the most ...


HAC - Husavik

Husavik Academic Center (HAC) is a network based regional institution which serves the north-eastern part of Iceland. It is dedicated to promote and facilitate lifelong learning, university studies and interdisciplinary researches. The ...


PN Consulting - Maptic

PN CONSULTING - MAPTIC offers professional training, consulting, coaching and support engineering services (individual and / or collective), adapted to all the public (manager, employee, project leader, applicant) employment, people with ...


Open IT Martinique

Organization of Technological Intelligence Professionals Open It Martinique is an association of professionals in the field of computer science, Information and Communication Technologies (ICT) and DIGITAL. Open IT Martinique has ...