Το πρόγραμμα SoloPrenuer έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μελέτης που έγινε για την αγορά εργασίας.

  • 17/01/2019

ΠΙΣΩ

Το πρόγραμμα SoloPrenuer έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μελέτης που έγινε για την αγορά εργασίας.

17/01/2019

Το πρόγραμμα SoloPrenuer έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μελέτης που έγινε για την αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας της ΕΕ υφίσταται δραματική μεταμόρφωση με εντυπωσιακό υψηλό ποσοστό ανεργίας, ανάγκη για αναβάθμιση και σημαντική στροφή από τις «σταθερές θέσεις εργασίας» στη « δυναμική απασχόληση».

Όπως τονίσθηκε στο συνέδριο, οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές τάσεις επιταχύνουν επίσης τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας επαγγελματιών: των Ανεξάρτητων Επαγγελματιών, οι οποίοι επίσης αναφέρονται ως « SoloPrenuers». Στο πλαίσιο αυτό, το SOLOPRENEUR είναι αφιερωμένο σε άτομα που αναζητούν εργασία από μέρη της Ευρώπης των οποίων η απομάκρυνση επιδεινώνει το ζήτημα της υποαπασχόλησης και σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ.

Η ιδέα πίσω από αυτή είναι η ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, εκπαιδευτικών και μαθησιακών λύσεων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και για όσους αναζητούν καλύτερες ή νέες ευκαιρίες μέσω αυτοαπασχόλησης. Οι ειδικοί στόχοι του SOLOPRENEUR είναι να υποστηρίξουν την απόκτηση δεξιοτήτων και εργαλείων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το συνέδριο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία οι εταίροι να συναντηθούν και να καταλήξουν σε αμοιβαία κατανόηση του προγράμματος σχετικά με τις πλέον κατάλληλες μεθοδολογίες και εργαλεία για την απασχόληση.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ